Bakteriell vaginos

Vaginos eller bakteriell vaginos som det även kallas är ett vanligt sjukdomsliknande tillstånd. Åkomman är inte lika välkänd som exempelvis svampinfektioner i underlivet men är likväl ett vanligt förekommande besvär hos kvinnor. Det uppskattas att cirka 20% av alla kvinnor som får menstruationer kommer att få bakteriell vaginos vid någon tidpunkt.

Bakteriell vaginos är ofarligt och är inte förknippat med några hälsofarliga effekter eller komplikationer. Åkomman läker oftast av sig själv inom ett par veckor. Om man vill skynda på läkningsprocessen på grund av symtom som dålig lukt eller sveda att göra finns det säkra läkemedel med kliniskt bevisad effekt mot vaginos.

Det som orsakar åkomman är att bakteriefloran i slidan förändras och den vanliga sammansättningen i bakteriefloran rubbas. Detta kan även kallas en bakteriell obalans och det som oftast händer att en sorts bakterie växer snabbt i antal och minskar andelen de andra bakterierna står för. En stor majoritet av alla bakteriella obalanser orsakas av bakterien garderella vaginalis som ökar i antal och tränger undan lactobaciller som annars dominerar slidans bakterieflora. Även om åkomman är ofarlig kan bakteriell obalans försämra skyddet mot infektioner i slidan av exempelvis svamp.

Bakteriella obalanser kan ske av många olika anledningar. Eftersom det är ett vanligt sjukdomsliknande tillstånd tros det kunna ske utan att något särskild anledning. Två anledningar som kan ligga bakom är naturliga orsaker som förändringar i kroppens hormonbalans samt utdragen mens. Läkemedel som antibiotika kan tillfälligt rubba slidans bakterieflora och öka risken för åkomman.

BakteriellVaginos

Exempel på vart bakteriell vaginos kan lokalsieras

Symtom
Vanliga indikationer på bakteriell vaginos:

  • Illaluktande flytningar. Doften är mer eller mindre påtaglig och kan påminna om rutten fisk.
  • Flytningar kan bli rikligare och få en gråvit eller gulaktig färg. Flytningarna kan även få en tunnare konsistens.
  • Det kan klia eller svida lite kring slidöppningen.

Symtomen brukar märkas mest efter menstruation eller samlag. Diagnos kan ställas utifrån symtom eller kompletteras med mätning av slidans PH-värde. I samband med bakteriell vaginos brukar PH-värdet ligga högre än normalt. Om en mätning avslöjar ett resultat på över 4.5 PH är det troligt att du har bakteriell vaginos

Behandling
Då bakteriell vaginos är ett ofarligt tillstånd och läker av sig själv finns det inga särskilda hälsorelaterade skäl att behandla tillståndet. Besvären i samband med en pågående bakteriell vaginos kan vara påfrestande och är i sig ett utmärkt skäl att behandla tillståndet. Illuktande flytningar och eventuellt klåda kan vara störande men kan med behandling tas bort eller lindras. Ett annat skäl för att behandlas är att minska risken för infektioner av svamp eller bakterier i slidan, då underlivets infektionsskydd ofta blir sämre i samband med tillståndet.

Bakteriell vaginos är inte särskilt svårt att behandla och åkomman svarar generellt bra på behandling. Den enklaste åtgärden är att använda receptfria surgörande medel som stimulerar eller tillsätter lactobaciller. Om det skulle vara nödvändigt kan även tillståndet behandlas med antibiotika. Det finns dock en viss risk att använda antibiotika. Även om antibiotikakurer är effektiva finns det risk att besvären kommer tillbaka, det uppskattas att cirka hälften av alla bakteriella obalanser kommer tillbaka inom en månad efter avslutad behandling.

Kräm eller gel med lactobaciller är ett skonsamt och effektivt sätt att ta bort illaluktande flytningar eller andra symtom. De brukar även påskynda läkningen av tillståndet. De fungerar genom att återställa den normala bakteriefloran i underlivet, oftast genom att tillsätta lactobaciller eller stimulera tillväxten av dem. Det är därför en bra ide att testa surgörande medel först innan du går vidare till exempelvis antibiotika.