Disclaimer ansvarsförtydligande

Innehållet på bakteriellvaginos.nu är informativt och kan inte ersätta den professionella rådgivning en legitimerad läkare ger. Har du hälsofrågor rekommenderas du att först och främst konsultera din läkare.
Det innehåll som finns kring olika läkemedel på bakteriellvaginos.nu ska betraktas som informativt och inte som reklam. Enligt lag är det inom EU inte tillåtet att markandföra receptbelagda läkemedel.