Gonorré

Gonorré är tillsammans med klamydia bland de vanligaste könssjukdomarna. Antalet smittade har ökat på senare år och sjukdomen har en tendens att vara överrepresenterad hos män. Det uppskattas att cirka 70% alla smittade är män. Tyvärr är gonorré ofta svårare att behandla än klamydia, men svarar relativt bra på behandling. Obehandlad gonorré kan leda till sällsynta men allvarliga komplikationer som sterilitet.

Smitta
Sjukdomen orsakas av en bakterie som kallas för Neisseria Gonorrhoeae som normalt återfinns i urinröret men kan även lokaliseras till slidan, livmoderhalsen, ändtarm, svalg samt ögonen. Smitta sker när bakterien överförs via sexuell kontakt. Smitta sker i regel via oskyddade vaginala, orala eller anala samlag. Det kan finnas en viss risk att bakterien överförs via exempelvis sexleksaker, sannolikheten att smittas är dock oklar men det troligaste är att smittorisken är låg.

Symtom och diagnos
Likt andra könssjukdomar märks det inte alltid att du blivit smittad. Många är symtomfria vilket betyder att de inte uppvisar några symtom. Ungefär hälften av kvinnorna och mellan 10-33% av männen utvecklar inga uttalade besvär. Eventuella symtom kan vara varierande eller vaga, vilket kan försvåra att identifiera gonorré utifrån symtom. Kvinnor visar generellt sett blygsammare symtom än män. Så observerbara symtom är sällan ett bra sätt att upptäcka gonorré, det är därför bättre att testa sig men hos läkare eller test mot gonorré för att veta säkert.

Eventuella symtom brukar utvecklas cirka 5 till 30 dagar efter smittotillfället. Ett par symtom som kan uppträda hos både kvinnor och män är:

  • Smärta när du kissar
  • Hudutslag
  • Klåda runt könsorganen eller underlivet

Vanliga symtom hos män är smärta vid urinering samt flytningar från penis. Män kan känna ett behov att kissa oftare. Testiklarna kan även bli svullna eller ömma. Ovanliga symtom på gonorré är bland annat inkontinens, anala flytningar och obehag samt svullet urinrör.

Kvinnor upplever ofta att det gör ont när de kissar samt får förändrade flytningar. Utsöndringar från slidan kan lukta illa och bli rikligare än normalt. Andra symtom som kan förekomma är onormala blödningar. Ovanligare symtom hos kvinnor är smärtor i magen, anala flytningar, viss smärta vid samlag samt munsår.

Behandling
Gonorré bör som princip alltid behandlas eftersom sjukdomen kan leda till allvarliga komplikationer som infertilitet. Sjukdomen behandlas med antibiotika och gonorré svarar generellt bra på behandling, dvs att behandlingarna är effektiva. Det kan dock krävas en kur som kombinerar flera preparat för att åtgärda sjukdomen. Detta beror på att det finns varianter av gonorré som utvecklat en viss resistens mot behandling. En kombinationskur kommer runt detta problem och ger bättre resultat jämfört med behandling med endast ett preparat. Resultaten av kurer mot gonorré är bra, det behövs sällan fler än en kur. Det finns flera kombinationsbehandlingar, men en effektiv och snabbverkande kur kombinerar två antibiotika som kallas Cefixim och Azithromycin vilket ger en snabbverkande och effektiv behandling.
Efter avslutad behandling bör du kontrollera att sjukdomen är borta genom att ta ett gonorrétest någon dag efter du avsluta kuren.

Komplikationer
Om du inte behandlar gonorré kan det leda till potentiellt allvarliga komplikationer.

Män kan få bitestikelinflammation eller inflammation i prostatan. Detta kan i sin tur orsaka skador som leder till nedsatt fertilitet. En annan negativ konsekvens är att spermieproduktionen kan försämras.

Kvinnor kan få inflammation på äggstockarna. Inflammationen kan leda till skador på äggledare vilket ofta leder till att det blir svårare att bli gravid. Nedsatt fertilitet som följd av obehandlad gonorré förekommer oftare hos kvinnor än män.

En annan komplikation som kan komma från gonorré är att sjukdomen kan sprida sig till blodet eller lederna. Detta kan vara väldigt allvarligt. Även mottagligheten för andra könssjukdomar kan öka om gonorré inte åtgärdas.