Illaluktande underliv

Om det luktar unket eller dåligt från underlivet är det lätt att tro att det är dålig hygien som är det främsta skälet. En hygienvana som kan minska risken för att de ska lukta illa från underlivet är att vänta med att ta på underkläder tills du är helt torr efter dusch eller bad. Om du det finns kvar fukt kan det bildas en lite unken doft och öka underlivets sårbarhet för svampinfektioner. Även om bristande hygien kan vara skälet är det dock inte fallet för de flesta som drabbas. Individer med normal hygiennivå som tvättar underlivet mer än en gång om dagen får sällan dålig doft på grund av bristande hygien. I de flesta fall är det sjukdomar, infektioner eller sjukdomsliknande tillstånd som får underlivet att lukta illa. Vissa intimtvålar som exempelvis Yes intimtvål kan hjälpa till att ta bort dålig lukt genom att assistera kroppen att återställa underlivets naturliga PH-värde.

Därför kan det lukta illa
Som det tidigare nämnts är det främst besvär i underlivet som sjukdomar, infektioner eller sjukdomsliknande tillstånd som orsakar den dåliga doften. Vilka besvär som ligger bakom är lite olika mellan män och kvinnor.

Män har turen att de sällan drabbas av de flesta besvären som orsakar dålig doft, åkommorna är betydligt ovanligare än hos kvinnor. Andra åkommor som bakteriell vaginos förekommer heller inte hos män. Förutom bristande hygien är det främst könssjukdomar(exempelvis klamydia) samt infektioner (exempelvis svampinfektioner) som ligger bakom dålig lukt. Klamydia och gonorré kan bland annat orsaka flytningar från urinröret som kan lukta illa. Svampinfektion i underlivet är inte särskilt vanliga hos män, men kan orsaka en vitaktig gryning vätska som ibland luktar lite illa. Hos män som inte är omskurna kan vätskan ansamlas under förhuden. Klamydia och gonorré behandlas med antibiotika och om du tror att du är smittad bör du testa dig för att få en säker diagnos. Svampinfektioner kan framgångsrikt behandlas med en eller två kurer receptfria läkemedel.

Det finns ett flertal underlivsbesvär som ger dålig doft hos kvinnor. Det som nästan alltid orsakar obehagliga lukten är slidsekretet. I normala fall har inte slidsekret någon framträdande doft och utsöndras med jämna mellanrum från slidan, vilket kallas för flytningar. Dock kan infektioner, sjukdomar och besvär förändra slidsekretets sammansättning vilket orsakar den obehagliga lukten.

Bakteriell vaginos kan kortfattat beskrivas som en obalans i slidans naturliga bakterieflora. Det är ett vanligt men helt ofarligt underlivsbesvär som ger obehagliga symtom. Typiska indikationer är grå eller gulaktiga illaluktande flytningar. Utsöndringarna från underlivet är oftast rikligare än normalt. Flytningarna blir oftast tunna och vattniga. Det kan förekomma en klåda eller irritation i underlivet, men är inte lika vanligt som illaluktande flytningar. Bakteriell vaginos går över av sig själv, men hur lång tid det tar varierar. I regel tar det ett par veckor för kroppen att läka ut den bakteriella obalansen. Med hjälp av receptfria medel som hjälper till att återställa obalansen kan man ta bort symtom och snabba på läketiden. Man kan även behandla med antibiotika, men detta alternativ används främst om inget annat hjälper.

Könssjukdomar kan orsaka illaluktande flytningar och andra symtom är snarlika de för bakteriell vaginos. Det är främst klamydia och gonorré som orsakar liknande symtom som bakteriella obalanser. Tänk på att illaluktande flytningar sällan är ett pålitligt tecken på vare sig klamydia eller gonorré. Båda sjukdomar är lite lynniga och många smittade är symtomfria. Andra får bara vaga eller svårtydda symtom. Det är bara ett fåtal som får tydliga, observerbara indikationer på smitta. Du bör därför alltid testa dig hos läkare eller skaffa ett test för de könssjukdomarna du misstänker att du är smittad med. Det är det enklaste och säkraste sättet att få en diagnos. Könssjukdomar bör alltid behandlas och du bör kontakta läkare för korrekt behandling.

Om du har illaluktande flytningar och nedsatt allmäntillstånd som feber eller ont i magen kan det vara tecken på livmoderinfektion. Det är en lite allvarligare infektion som ger symtom som tjockflytande, illaluktande flytningar som antar gula eller gröna färger. Feber eller ont i magen är vanligt förekommande i samband med infektionen. Om du får en kombination av de ovan nämnda symtomen bör kontakta läkare för diagnos och behandling.