Klamydia

Klamydia är förmodligen Sveriges vanligaste könssjukdom. Det är den vanligast rapporterade könssjudomen i Sverige. Även i resten av världen är den mycket vanlig, om den inte är den vanligast förekommande är den förmodligen i topp 3. Enbart i Sverige uppskattads det att ca 40 000 individer smittas varje år. Klamydia drabbar både män och kvinnor men det finns en viss överrepresentation av kvinnor bland smittade individer.

Sjukdomen är särskilt vanligt förekommande bland unga personer i åldersspannet 18 till 30 år. Klamydia har hög smittorisk och det är en lömsk sjukdom eftersom många som smittas utvecklar inga symtom. Symtomfria individer märker inte av att de är smittade men kan sprida smittan vidare utan veta om det.

I vanliga fall är klamydia ingen farlig sjukdom, den leder oftast inte till några allvarliga eller hälsofarliga konsekvenser. Dock kan klamydia i sällsynta fall föra med sig svårare komplikationer som infertilitet eller infektion i livmodern. Sjukdomen bör alltid behandlas på grund av risken för komplikationer samt stoppa risken att smitta andra.

Så smittas du
Sjukdomen orsakas av bakterien Chlamydia Trachomatis. Smitta sker när bakterien överförs via sexuell kontakt som oskyddade vaginala eller anala samlag. Oralsex kan även överföra smittan. Inkubationstiden mellan smittotillfället och de första indikationerna på smitta är normalt cirka tre veckor. I samband med smittan sätter sig bakterien vanligtvis i slidan eller urinröret hos kvinnor. Hos kvinnor kan även bakterien sprida sig till livmodern eller äggledare. Hos män sätter sig bakterierna i urinröret eller slemhinnor i könsorganet. Bakterien kan om du har otur sprida sig till testiklarna.

Symtom
Flertalet av de smittade visar inga symtom efter smitta, vilket innebär att det sällan går att märka utifrån observerbara indikationer att du är smittad. Det uppskattas att hela 75% av alla smittade individer är symtomfria. Dessutom är eventuella symtom ofta varierande och vaga, vilket gör det svårt att veta om det är klamydia eller något annat. Sjukdomen kan dock orsaka en del besvär som fungerar som indikationer på att du är smittad. Hur många symtom du får samtidigt varierar en del. En del individer får många symtom samtidigt medan andra får enstaka indikationer. På grund av att klamydia ofta är symtomfri eller visar svårtydda indikationer är ett klamydiatest det bästa sättet att veta om du är smittad. Nedan beskrivs möjliga symtom för män och kvinnor:

Män:

 • Det kan svida när du kissar. Det är den vanligaste sjukdomsindikationen.
 • Svullen pung.
 • Det kan värka i testiklarna.
 • Du kan känna en viss klåda i underlivet.
 • Dina leder kan börja värka eller svullna upp.
 • Du kan få flytningar från urinröret.

Kvinnor:

 • Det svider när du kissar. Den vanligaste indikationen.
 • Du kan få illaluktande flytningar. Ett vanligt symtom.
 • Du kan få smärta i den nedre delen av magen.
 • Du kan få feber.
 • Du kan få klåda eller irritation i underlivet.
 • Mellanblödningar.
 • Lederna kan svullna upp eller värka.

Behandla klamydia
Sjukdomen är ganska lätt att behandla. I vanliga fall används antibiotika, medicinen dödar bakterien som orsakar infektionen. Antibiotikakurer är effektiva och du behöver sällan mer än en kur för att blir frisk från sjukdomen. Behandlingstiden varierar något men är vanligtvis mellan 1 till 2 veckor.

Komplikationer och besvär
Även om det inte är vanligt kan en obehandlad klamydia leda till allvarliga komplikationer. Ett par allvarligare komplikationer är infertilitet, infektion i livmodern eller på äggledare samt inflammation i bäckenet.

Infertilitet är ansedd som den allvarligaste komplikationen. Hos kvinnor orsakas infertiliteten på grund av att infektionen sprider sig och orsakar skador på äggledare, livmoder samt äggstockar. Män kan bli sterila på grund av klamydia. Detta sker när infektionen sprider sig till testiklarna och orsakar skador som kan leda till sterilitet.