Könsherpes

Herpes finns i två sorter, herpes i munnen samt könsherpes. Den sistnämnda sorten kallas även genital herpes och orsakas av ett viruset Herpes Simplex typ 2. Könsherpes är en ofarlig virussjukdom men ger besvärliga symtom som blåsor, sår, klåda samt smärta.

Så smittas du
Genital herpes smittar via hudkontakt som överför viruset. Smittorisken är hög vid direkt kontakt och risken att smittas är extra hög om du kommer i kontakt med herpessår eller blåsor. Eftersom könsherpes smittar underlivet är sexuell kontakt den vanligaste anledningen till att smittas. Det finns även teoretisk risk att smittas via indirekt kontakt med viruset från handdukar, underkläder eller toalettsitsar. Smittorisken vid indirekt kontakt är dock synnerligen låg eftersom viruset inte kan överleva länge utanför kroppen.

Könsherpes är en sjukdom som inte går att bota men det är inte lika allvarligt som det låter. Efter smitta stannar viruset i kroppen resten av livet och det finns för nuvarande inget sätt att helt bota sjukdomen. Även om viruset finns i kroppen befinner det sig oftast i ett inaktivt läge då det är helt ofarligt och orsakar inga besvär. Det är när viruset är aktivt som det orsakar så kallade utbrott som ger blåsor, sår och klåda.

Symtom och herpesutbrott
De typiska symtomen på könsherpes utvecklas i så kallade utbrott när viruset övervinner kroppens försvar. Det är dock inte helt säkert att smittade individer får några utbrott. Det uppskattas att det är endast cirka 25% som får symtom och utbrott. Resten märker inte av att de bär på viruset. Det är även stor individuell variation hur och när smittade individer får de första symtomen. Ibland kan de gå flera år innan du får ditt första utbrott, i andra fall kommer symtomen tidigt. I vanliga fall brukar smittade individer som utvecklar symtom få sitt första utbrott cirka två veckor efter smittotillfället. Det första utbrottet brukar även vara det värsta. Nedan beskrivs ett typiskt förlopp på det första utbrottet.

I börja får du ofta lite feber samt få ont i lymfkörtlarna. Därefter börjar herpesutslagen utvecklas. Det första kännetecknet på utslag är att det svider eller kliar på någonstans på underlivet eller könsorganet. Därefter bildas det något som känns som en liten kula under huden. Utslaget som känns som en kula utvecklas till en blåsa. Utslagen kan lokaliseras till:

  • Omkring eller innanför slidöppningen.
  • På pungen
  • På penisskaftet
  • Runt anus
  • På ländryggen

Blåsorna spricker allt eftersom utbrottet fortskrider och bildar sår som svider eller vätskar sig. Detta är det smärtsammaste stadiet under hela utbrottet. Även risken att smitta andra är särskilt hög när du har herpessår. Efter sårbildningen börjar såren att läka och besvären lindras gradvis. Till slut läks såren helt och utbrotten är över. Ett herpesutbrott brukar vara mellan en till tre veckor från start till slut.

Vad som händer efter det första utbrottet är inte lätt att förutse. Hur ofta eller hur många utbrott du kommer att få går inte att säga. En det får många fler utbrott medan andra inte får fler herpesutbrott under resten av sitt liv. Vad som däremot går att förutsäga är att herpesutbrotten blir färre och mildare i takt med att åren går.

Risken att få ett herpesutbrott påverkas mycket av immunförsvaret. Kroppens immunförsvar kämpar mot viruset och håller det normalt i inaktivt tillstånd, men när herpesvirsuet överlistar eller övervinner försvaret brukar det resultera i ett herpesutbrott. På grund av detta ökar risken att få ett utbrott när immunförsvaret är nedsatt som på grund av dålig sömn, stark stress eller depression för att nämna ett par exempel.

Behandling könsherpes
Könsherpes är helt ofarligt och är inte förknippat med några hälsofarliga komplikationer. Det värsta med sjukdomen är de ovissheten när och om man kommer att få herpesutbrott med jobbiga symtom.

Även om man inte kan bota virusinfektionen finns effektiva läkemedel för att förhindra och läka herpesutbrotten. De mest effektiva medicinerna är antivirala läkemedel särskilt utvecklade för att agera mot herpesviruset. Medicinerna är effektiva för att förhindra utbrotten samt minskar läketiden. Under gynnsamma förhållanden kan läketiden på ett herpesutbrott reduceras till två dygn. Tänk på att läkemedel bör sättas in tidigast i sjukdomsförloppet för att ge bästa möjliga effekt. Under ett pågående herpesutbrott kan man lindra smärta eller svidande med receptfria smärtstillande.