Mycoplasma

Mycoplasma i underlivet är orsakas av bakterien Mycoplasma Genitalium. Det är en sexuellt överförbar bakterieinfektion och det är osäkert hur vanlig sjukdomen är. Det uppskattas att infektionen är nästan lika vanlig som klamydia men det är svårt att säga eftersom det saknas siffror eller statistik som bekräftar det. Enligt studier utförda i olika länder visas varierande resultat beroende på vilken population som studeras. Mycoplasma i underlivet är oftast ofarlig och allvarliga komplikationer är sällsynta. Ett par svårare komplikationer hos kvinnor är infektion i äggledarna, livmoderinflammation, utomhavandeskap samt bäckeninflammation. Män kan få komplikationer som bitestikelinflammation samt prostatit.

Mycoplasma är svarar bra på behandling med läkemedel och behandling rekommenderas vanligen. Ett bekvämt sätt att få rätt läkemedel med kliniskt bevisad effekt är att använda nätapotek för att få korrekt medicin utskriven och hemskickad.

Så smittas du
Smitta sker främst genom kontakt med slemhinnor. Sexuell kontakt som vaginala samlag är den vanligaste orsaken till smitta. Även anala samlag anses kunna sprida infektionen, men hur stor risk det är att smittas är inte helt känt. Bakterien kan även överföras via sperma eller slidsekret. Efter överföring sätter sig bakterien vanligen i slemhinnor eller urinröret.

Det säkraste sättet att ställa diagnos är genom test för mycoplasma. Testen kan köpas på apotek men man kan även gå till ungdomsmottagningen, vårdcentral eller läkare för att utföra testen där. Även om infektionen kan visa symtom är ett test att föredra.

Symtom
Många smittade individer är symtomfria, det vill säga att de inte uppvisar några symtom på infektionen. Det uppskattas att cirka 50% av alla smittade är symtomfria. Den resterande gruppen som uppvisar symtom får varierande indikationer. Likt andra könssjukdomar kan infektion av mycoplasma genitalium uppvisa vaga eller svårtolkade indikationer. Symtomen kan även vara mycket lika typiska symtom på andra könssjukdomar som klamydia. Det är därför bra att testa sig för både mycoplasma och klamydia samt andra könssjukdomar om du misstänker att du är smittad. Detta gäller även om du tror att du fått klamydia, det kan även vara mycoplasma som ligger bakom symtomen.
Eventuella symtom brukar märkas mellan en till tre veckor efter smittotillfället. Indikationerna skiljer lite mellan män och kvinnor:

Kvinnor:

  • Det svider när du kissar.
  • Flytningar
  • Irritation eller klåda i underlivet.
  • Rubbad menstruation och mellanblödningar
  • Ont i nedre delen av magen

Män:

  • Flytningar från urinröret.
  • Du kan få smärta i pungen.
  • Det kan svida eller göra ont när du kissar.

Ett symtom som är gemensamt oavsett kön är smärta i samband med samlag.
Behandling
Mycoplasma är förhållandevis lätt att behandla. Infektionen behandlas med antibiotika vilket ger bra resultat för att läka ut sjukdomen. Det behövs sällan mer än en kur för att åtgärda besvären. En sorts antibiotika som ger snabb och effektiv läkning är Azithromycin.