Ureaplasma

Ureaplasma kan kort beskrivas som en infektion av bakterien Ureaplasma urealyticum. Det är inte en typisk könssjukdom men sprids bland annat genom sexuell kontakt. Bakterieinfektionen kan även spridas genom blod, saliv eller nålar. Det är inte helt känt hur vanlig infektion av ureaplasma urealyticum är, men det uppskattas att bakterien drabbar cirka 70% av alla sexuellt aktiva män och kvinnor. Behandling brukar rekommenderas, mycket på grund av ganska sällsynta men potentiellt allvarliga komplikationer. Tack vare läkemedel mot Ureaplasma, vanligen antibiotika, med kliniskt bevisad effekt är infektionen i regel ganska lätt att behandla.

Symtom
En ureaplasma ureakyticum infektion är i de flesta fall symtomlös, det vill säga att du inte uppvisar några symom vid smitta. På grund av att många är symtomlösa vet de flesta inte att de är smittade. Det enda sättet att upptäcka en infektion som inte uppvisar symtom är att regelbundet testa sig för sexuellt överförbara infektioner.

Eventuella symtom på ureaplasma:

  • Det svider eller gör ont vid urinering
  • Smärta i nedre delen av buken
  • Flytningar från urinröret
  • Blödningar från urinröret

Symtomen är relativt lika indikationer på klamydia eller gonorre. En egenhet med ureaplasma är att många blir medvetna ureaplasmainfektionen genom symtom från andra infektioner som uretrit eller epididymit. Om du uppvisar misstänkta symtom bör du testa dig för ureaplasma och andra könssjukdomar för att få en diagnos.

Behandling
Infektionen botas med antibiotika. En kur brukar bota infektionen, och det behövs sällan två eller mer antibiotikakurer. Det går att använda ett par sorters antibiotika, men två sorter som används relativt ofta är azitromycin och doxycyklin.

Behandling rekommenderas eftersom en ureaplasmainfektion kan i sällsynta fall orsaka potentiellt allvarliga komplikationer. Ett par komplikationer är icke specifik uretrit, hjärnhinneinflammation, lunginflamation samt korioamnionit. Infektionen kan även sprida sig inom kroppen och orsaka skador på leder, muskler och nerver. Infektionen kan även om du har otur orsaka sterilitet.