Uretrit

Uretrit är en diagnos som fungerar som ett samlingsnamn för besvär i urinvägarna. Begreppet inkluderar besvär som kan drabba kvinnor såväl som män i alla åldrar. Det är alltså en diagnos som kan innebära många olika saker och kan sägas vara ett ganska vagt begrepp. Mer specifikt brukar begreppet uretrit användas för inflammationer i urinröret och orsakas vanligen av infektion av bakterier. Det vanligaste besväret som förknippas med uretrit är att det gör ont vid urinering.

Behandlingen kan se olika ut beroende på vad som orsakar besvären, men det finns läkemedel mot ospecifik uretrit med kliniskt bevisad effekt mot de flesta av orsakerna. Ett av de bekvämare metoderna att få rätt läkemedel utskrivet och hemskickat är att använda sig av nätapotek.

Orsaker
Uretrit kan orsakas av en antal olika bakterier och virus. De flesta fall orsakas bakterierinfektioner från bland annat E.coli, Neisseria Gonorrhoeae samt Chlamydia Trachomatis. De två sistnämnda bakterierna överförs på sexuell väg och ligger bakom könssjukdomarna gonorré och klamydia.

Andra mindre vanliga orsaker till uretrit är:

  • HSV-1 viruset som orsakar herpes.
  • HSV-2 viruset som orsakar genital herpes.
  • Bakterien Mycoplasma genitalium som är mer känt för att orsaka den sexuellt överförbara infektionen mycoplasma i underlivet.
  • Bakterien Ureaplasma urealyticum.
  • Den encelliga organismen Trichomonas vaginalis som är mer känd för att orsaka den sexuellt överförbara infektionen trichomonasinfektion.

Symtom och diagnos
Det vanligaste symtomet på uretrit är att det svider eller gör ont när du kissar. Detta gäller för både män och kvinnor och är ofta det symtom du märker av mest.

Andra symtom som kan förekommande med varierande frekvens är att du känner ett behov att kissa onormalt ofta. Det kan även vara svårt att börja urinera. Både män och kvinnor kan uppleva att det svider eller kliar även när du inte kissar. Det kan även förekomma smärta i samband med samlag.

Det finns även könsspecifika symtom. Kvinnor kan få onormala flytningar, ont i magen samt feber och frossa. Män kan få blodblandad urin eller sädesvätska, smärta vid ejakulering, flytningar från penis samt feber.

Symtomen kan räcka för att ställa en korrekt diagnos på orsaken till uretrit. Det är dock ganska vanligt att läkare måste utföra vidare ytterligare undersökningar för att ställa en korrekt diagnos. Läkare kan ställa diagnos genom att undersöka underlivet, ta urinprov för att testa mot bakterier eller könssjukdomar samt studera eventuella utsöndrade sekret i mikroskop. Blodprov är sällan nödvändigt för att ställa diagnos.