Urinvägsinfektion man

Män har en lägre benägenhet att få infektioner i urinvägarna och sjukdomen är därför relativt ovanlig. Risken att drabbas är lägre än hos kvinnor mycket beroende på att urinröret är lokaliserat på ett sätt som innebär att det är mindre sårbart för bakterieinfektioner. Män har även ett längre urinrör vilket ger ett bättre skydd mot infektioner.

Därför får du urinväginfektioner
Alla individer får urinvägsinfektioner av samma anledning, nämligen bakterieinfektioner i urinrör och urinblåsan. Infektionerna orsakas vanligen av samma sorts bakterier oavsett kön men vissa sorters bakterier står för en lägre andel av infektionerna. E.Coli orsakar en något mindre andel av urinvägsinfektionerna hos män jämfört med kvinnor. Enterobacter står för en större andel av fallen. Vidare är prostatakörteln ofta inblandad när män får infektioner i urinrör och urinblåsan.

Risken att drabbas kan öka ganska mycket om du har vissa sjukdomar och åkommor. Två vanliga exempel på detta är avflödeshinder eller sten i urinvägar. Även vissa medfödda missbildningar kan öka risken att få bakterieinfektioner i urinvägarna.

Symtom
Indikationerna är likartade för både män och kvinnor. Män kan få både den mildare och vanligare varianten nedre urinvägsinfektion(även kallat UVI eller cystit) samt den svårare infektionen njurbäckeninflammation.

Typiska symtom på nedre urinvägsinfektion:

  • Du måste kissa oftare
  • Det svider eller gör ont när du kissar
  • Du känner ett behov att kissa oftare än normalt
  • Blodblandad urin

Förutom de ovan uppräknade symtomen kan du även känna lätt smärta i nedre delen av magen. Smärtan kan vanligen lokaliseras till vid urinblåsan. Du kan även känna dig ovanligt frusen när du har urinvägsinfektion.

Njurbäckeninflammation är en allvarligare variant av urinvägsinfektion och ger snarlika symtom. Det som skiljer sig är att symtomen är svårare. Även ditt allmäntillstånd påverkas kännbart. Om du har njurbäckeninflammation känner du dig oftast sjuk och trött. Feber samt illamående är vanligt förekommande.